Privacyverklaring

Geha Den Helder BV vindt uw privacy belangrijk. Daarom leggen wij in deze privacyverklaring uit waarom wij bepaalde gegevens verzamelen en wat wij met deze gegevens doen.

Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken ?

Geha Den Helder BV verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of u deze informatie zelf aan ons heeft verstrekt.

Hier onder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Daarnaast verwerken wij ook voertuiggegevens zoals, kenteken en indien nodig chassisnummer.
De bovenstaande gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij verkregen zijn.

Waarom hebben wij deze gegevens nodig ?

Geha Den Helder BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw opdracht te kunnen uitvoeren
 • Het factureren en incasseren van betalingen
 • Om met u in contact te kunnen treden met verdere informatie die betrekking heeft op de aan ons gegeven opdracht bijvoorbeeld prijsopgave, uitslag van diagnose etc.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens ?

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de gevraagde dienstverlening.

Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Voor de financiële administratie geldt een maximale bewaarplicht van 7 jaar.

Delen met anderen

Geha Den Helder BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de gegeven opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met derden die voor ons de ICT-omgeving verzorgen hebben wij maatregelen getroffen om de privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Cookiebeleid

De website van Geha Den Helder BV maakt geen gebruik van cookies.

Beveiliging van uw gegevens

Geha Den Helder BV neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen, zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

De werknemers van Geha Den Helder BV hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de verstrekte persoonlijke gegevens.

 

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

Ook heeft u het recht van gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de door u verstrekte persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij. U kunt uw verzoek sturen naar geha@planet.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan het verzoek.

Contact opnemen

Indien u vragen heeft na het doornemen van onze privacyverklaring kunt u contact met ons op nemen via onderstaande contactgegevens. Onze contactpersoon is dhr. G. Bake.

 

Geha Den Helder BV

Kievitstraat 22

1781 ZE  Den Helder

 

Email: geha@planet.nl

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door ons worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat deze worden weergegeven op onze website.

 

Geha Carwash BV vindt uw privacy belangrijk. Daarom leggen wij in deze privacyverklaring uit waarom wij bepaalde gegevens verzamelen en wat wij met deze gegevens doen.

Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken ?

Geha Carwash BV verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of u deze informatie zelf aan ons heeft verstrekt.

Hier onder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

De bovenstaande gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij verkregen zijn.

Waarom hebben wij deze gegevens nodig ?

Geha Carwash BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het factureren en incasseren van betalingen
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 Hoe lang bewaren wij uw gegevens ?

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de gevraagde dienstverlening.

Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Voor de financiële administratie geldt een maximale bewaarplicht van 7 jaar.

Delen met anderen

Geha Carwash BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de gegeven opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met derden die voor ons de ICT-omgeving verzorgen hebben wij maatregelen getroffen om de privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 Cookiebeleid

De website van Geha Den Helder BV – Geha Carwash BV maakt geen gebruik van cookies.

Beveiliging van uw gegevens

Geha Carwash BV neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen, zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

Ook heeft u het recht van gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de door u verstrekte persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij. U kunt uw verzoek sturen naar geha@planet.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan het verzoek.

Contact opnemen

Indien u vragen heeft na het doornemen van onze privacyverklaring kunt u contact met ons op nemen via onderstaande contactgegevens. Onze contactpersoon is dhr. G. Bake.

Geha Carwash BV

Kievitstraat 22

1781 ZE  Den Helder

Email: geha@planet.nl

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door ons worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat deze worden weergegeven op onze website.

Contact opnemen

Indien u vragen heeft na het doornemen van onze privacyverklaring kunt u contact met ons op nemen via onderstaande contactgegevens.

Onze contactpersoon is dhr. G. Bake.